Våra områden

Vi erbjuder dig professionell juridisk expertis inom följande områden.

Bolagsrätt

 Allmän bolagsrättslig rådgivning och hjälp vid förvärv/försäljning av bolag.

GDPR 

Rådgivning avseende GDPRs samtliga aspekter, compliancearbete och utbildningar. 

Arbetsrätt

 Anställningsavtal och anställningsförhållanden. 

Familjerätt

 Ekonomisk familjerätt och familjerättsliga avtal.

Offentlig upphandling

Överprövningar och allmän rådgivning.

Entreprenadrätt

 Rådgivning till entreprenörer, beställare och konsulter.

Tvistlösning

 Vi företräder både företag och privatpersoner i allmän domstol och skiljeförfarande.

Avtalsrätt

 Rådgivning i samband med avtalsskrivning och avtalsförhandling. 

NEO

Advokatbyrå

Den nya advokatbyrån med hållbarhet för både klient och anställd i fokus. Oavsett om vi bistår dig som privatperson eller ditt företag kan du känna dig trygg med att vi tillhandahåller hållbar och professionell juridisk expertis till hög kvalitet, alltid med ett personligt bemötande.

 

Vi håller till i Helsingborg med omnejd, men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Kontakta oss
hCaptcha