NEO Advokatbyrå

Den nya advokatbyrån med hållbarhet för både klient och anställd i fokus. 

Oavsett vi bistår dig som privatperson eller ditt företag kan du känna dig trygg med att vi tillhandahåller hållbar och professionell juridisk expertis som är relevant för dina frågor.

Vi håller till i Helsingborg med omejd, men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Välkommen!
3EE82217-93C6-497A-891D-596A06666AC6_1_201_a

Våra områden

Vi erbjuder dig professionell juridisk expertis inom följande områden.
Bolagsrätt

Allmän rådgivning inom bolagsrätten och transaktioner.

GDPR

Rådgivning avseende GDPRs samtliga aspekter, compliance- arbete samt utbildningar. 

Arbetsrätt

Anställningsavtal och anställningsförhållanden. 

Familjerätt

Ekonomisk familjerätt och familjerättsliga avtal.

Offentlig upphandling

Överprövningar och allmän rådgivning.

Entreprenadrätt

Rådgivning till entreprenörer, beställare och konsulter.

Tvistlösning

Företräder företag och privatpersoner i allmän domstol, skiljeförfarande, medling och vid krav.

Avtalsrätt

Rådgivning i samband med avtalsskrivning och avtalsförhandling.